برندینگمجموعه ای متشکل از اسم ، لوگو ، علامت یا مشخصه ، طراحی ، رنگ بندی ، و یا ترکیبی از آن هاست که برتری ها و خدمات هر تجارتی را هویت می بخشد . و تفاوت های یک موسسه را با شرکت های دیگر مشخص می کند . برندینگ ایجاد ذهنیت و چشم انداز نسبت تجارت خود در مشتریان است تا جایی که نیازهای خود را در گرو مراجعه به شما بدانند .
دست آورد های برندینگ مناسب ، شامل موارد ذیل است :
*پیام و شعار شما را بخوبی منتقل می کند.
*اعتبار شما را تایید و افزایش می دهد.
*برند موفق ، مشتریان را براحتی متقاعد می کند.
*وفاداری مشتریان به شما راافزایش می دهد.
*باعث برقراری ارتباط عاطفی و ایجاد حس شناخت در مشتریان می گردد.
با عنایت به موارد فوق و نقش و جایگاه برندینگ در ایجاد موفقیت بنگاه های تجاری ، تولیدی و کلاً نقش موثر ابزارها ی تبلیغاتی بر آمده از پیشرفت های علمی و فناوری در رونق اقتصادی جهان و استقبال روز افزون بنگاه های اقتصادی و صنعتی جهان از این پدیده ، راه اندازی بخشی به این نام را در ساختار شرکت بعنوان یک ضرورت مطرح نمود.
لذا با عنایت به برخورداری این شرکت از توانمندی های ذیل که هر مورد از آن ها می تواند بخشی از موفقیت شرکت در ایجاد برندینگ باشد ، به راه اندازی این قسمت اقدام نموده ایم .
1-برخورداری از علم روز ، کادر مجرب برخوردار از حدود 15 سال تجربه کاری در این زمینه که عامل موثر در بازار فروش و ایجاد تقاضای بیشتر برای بنگاه مورد نظر خواهد شد .
2-ابزار تبلیغاتی قوی در اختیار – امکان ارتباط با رسانه ارتباط جمعی در سطح ملی و جهان
3-آشنایی و امکان استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی
4-وجود امکان شناسایی و جلب مشتریان در سراسر جهان برای استفاده از محصول مورد توافق
5-امکان ایجاد نمایندگی و جلب سرمایه گذار در سراسر کشورهای جهان
لذا واحدبرندینگ این شرکت به آدرس اینترنتی آمادگی کامل برای رفع نیازهای تبلیغاتی بنگاه های اقتصادی در تمامی فعالیت های اقتصادی در سطح داخلی و جهان را دارد . و متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت اعلام شده تقاضاهای خود را مطرح نمایند.