کاریابی

بخش اصلی از فعالیت گروه مگاجاب هاب که بصورت آنلاین به سی زبان زنده دنیا قابل ترجمه و در دسترس خواهد بود ، خدمات کاریابی است . حوزه فعالیت این بخش طراحی و اجرای برنامه نرم افزاری است که امکان مراجعه اینترنتی را برای جویندگان کار فراهم می کند . بدینصورت که جویندگان کار با هر تخصصی و گروه شغلی می توانند با مراجعه به سایت این گروه و با درج رزومه کاری و شرایط خود ، درخواستشان را مطرح نمایند ، از طرفی برنامه ریزان شرکت زیرساخت ها را طوری طراحی کرده اند که ضمن فراهم سازی زمینه ارتباط با کارکنان و کارفرمایان و صاحبان حرف این امکان ایجاد گردیده که آنها بتوانند با مراجعه به سایت مجموعه نیازهای تخصصی خود به نیروی کار با ذکر تخصص های مورد نیاز و همچنین برنامه های کاری کلان خود را که نیاز به اطلاع رسانی عمومی دارد در سایت مجموعه درج نمایند تا از این طریق جویندگان کار و صاحبان مشاغل بتوانند ضمن مراجعه نیازهای خود را تامین نمایند . در واقع این مجموعه پلی مطمئن خواهد شد برای معرفی و برقراری ارتباط راحت و بی واسطه بین جویندگان کار و صاحبان حرف و مشاغل و کارآفرینان در سطح داخلی و خارج از کشور .

نام : (*)
Invalid Input

نام خانوادگی : (*)
Invalid Input

سن : (*)
Invalid Input

آدرس : (*)
Invalid Input

تلفن :(*)
Invalid Input

ایمیل : (*)
Invalid Input

میزان تحصیلات : (*)
Invalid Input

رشته تحصیلی : (*)
Invalid Input

کشور مورد نظر : (*)
Invalid Input

هدف از ادامه تحصیل : (*)
Invalid Input

رزومه :
Invalid Input

امضا(*)
امضا
  مجددInvalid Input